OFERTA

O BUDOWNICTWIE WIEM WSZYSTKO

 1. Kierowanie budową lub robotami budowlanymi- Obowiązek wynikający z ustawy "Prawo Budowlane".
 2. Pełnienie nadzoru inspektorskiego- przepisy prawa budowlanego przewidują, że inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać ustanowiony dobrowolnie przez inwestora lub obligatoryjnie jesli roboty są szczegulnie skomplikowane. Inspektor nadzoru działa w interesie inwestora, sprawując obiektywną i niezależną kontrolę.
 3. Zastępstwo inwestycyjne- usługa ta jest skierowana do inwestorów nie mogących poswięcić swojej inwestycji dostatecznie dużo czasu, lub do firm nie dysponujących do tego odpowiednimi komórkami lub kompetencjami. Zastępstwo inwestycyjne w zależności od potrzeb obejmuje:
 4. a- reprezentowanie interesów inwestora w miejscowych Urzędach Administracji Państwowej oraz u dostawców mediów,
  b- pełna kontrola przebiegu realizacji inwestycji, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, i aktualną wiedzą techniczną,
  c- koordynacją procesu budowy- dostaw usług i materiałów,
  d- odbiory robót częściowych i końcowych od wykonawców, diagnostyka błędów wykonawczych.
 5. Doradztwo inwestycyjne- pomoc przy wyborze materiałów budowlanych i firm wykonawczych.
 6. Przeglądy okresowe budynków- roczne i pięcioletnie. Obowiązek ciążący na właścicielach i zarządcach bydynków, wynikający z ustawy Prawo Budowlane.
 7. Tworzenie kosztorysów- ślepe, nakładcze, inwestorskie,ofertowe, powykonawcze oraz na potrzeby uzyskania kredytu bankowego, wspomaganie procesu budowy.
 8. Wykonywanie ekspertyz technicznych- opracowywanie opini stanu technicznego budynków.
 9. Termowizja obiektów budowlanych, badanie przed i powykonawcze prac ociepleniowych, wykrywanie mostków termicznych (ucieczki ciepła), lokalizowanie nieszczelności rur z ciepłą wodą (np. ogrzewanie podłogowe), inspekcji instalacji elektrycznych, przeglądy techniczne nieruchomości przed ich zakupem.

Wprowadzenie zastępstwa inwestycyjnego pomoże zaoszczędzić Ci czas i pieniądze. Ogranicza to ryzyko nienależytego wykonania robót budowlanych przez wykonawcę co wiąże się koniecznością wykonania poprawek, które mogą pojawić się po zakończeniu budowy. Jeżeli zleci się także kontrole rozliczeń, może to ograniczyć nieżetelność wykonawcy związaną z zawyżaniem zużycia materiałów przez wykonawcę. Przedsiębiorstwo dysponuje niezbędnymi narzędziami do prowadzenia działalności w tej dziedzinie: niwelatory, kamera termowizyjna, dalmierz laserowy, program kosztorysowy "Norma" program do tworzenia dokumentacji graficznej ZWACAD+ i inne. Na swoje usługi wystawiam faktury VAT, własny dojazd do klienta, możliwość współpracy drogą elektroniczną.