CENNIK

KIEROWANIE ROBOTAMI BUDOWLANYMI, NADZÓR INWESTORSKI

Ceny usług zależą od stopnia skomplikowania robót, wielkości obiektu czy oczekiwań inwestora dotyczących zaangażowania przy realizacji projektu. Przykładowo cena netto za podjecie kierownictwa nad budową domu jednorodzinnego lub jako inspektor nadzoru budowlanego na terenie powiatu puławskiego- 1000 zł. Cena zawiera oświadczenie o przyjecie kierowania robotami budowlanymi, opracowanie planu bioz, kontrole wykonania najważniejszych elementów budowy- fundamenty,ściany, stropy, konstrukcja dachu (wpisy do dziennika budowy)

KOSZTORYSY BUDOWLANE

Przykładowe ceny kosztów budowlanych:

  1. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony w formie elektronicznej (w postaci pliku *.ath, dającego sie edytować w programie kosztorysowym) 1,00- 3,00 zł za pozycje- minimum 100,00 zł za kosztorys.
  2. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar prac dostarczony w innej formie (ze wskazanymi podstawami wyceny) 2,00- 6,00 zł za pozycję- minimum 100,00 zł za kosztorys.
  3. Kosztorys w oparciu o przedmiar lub obmiar robót dostarczony przez zamawiającego bez wskazanych podstaw wyceny (podstyawy dobierze kosztorysant) 5,00- 10,00 zł za pozycję - minimum 150,00 za kosztorys.
  4. Wykonanie przedmiaru robót na budynku 4,00- 10,00 zł za pozycję zależnie od wielkości obiektu jednak nie mniej jak 250,00 zł za kosztorys
  5. Kosztorys na podstawie dokumentacji od 2,05% do 0,...% żależnie od wartości robót, minimum 250,00 za kosztorys
  6. Kosztorys powykonawczy wraz z obmiarami na budowie- od 2,0% do 0,4% wartości prac -minimum 300,00 zł za kosztorys.