Dzisiejsza data: środa 12 sierpnia 2020


Serwery ShoutCASTTwoja przegądarka nie wspiera pływających ramek!

"Nikt" film Andrzeja Kępińskiego

Jesteśmy partią polityczną o nazwie Partia Druga Rzeczpospolita Polska (Partia II RP). Naszym przeznaczeniem jest przywrócić Polsce dawną świetność, a Polakom – prawo do gospodarzenia własnym krajem – do zarządzania jego bogactwem naturalnym oraz zasobami, które do tej pory wydzierali nam najeźdźcy. Od dziś wspólnymi siłami – Naród Polski, Partia II RP oraz prezydent Potocki – wybudujemy wspólną murowaną przyszłość. Partia Druga Rzeczpospolita Polska gwarantuje przestrzeganie praw zawartych w jedynej legalnej Konstytucji Polski z 1935 roku. Prezesem Partii II RP jest Prezydent II RP Jan Zbigniew hrabia Potocki.

Partia II RP szerzy prawa Konstytucji Polski z 1935 roku. Chcesz stać się członkiem ruchu społecznego Partia II RP? Pragniesz wesprzeć prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego? Jeśli program polityczny ugrupowania Partia Druga Rzeczpospolita Polska hrabiego Potockiego jest zbieżny z Twoimi poglądami, pobierz deklarację członkostwa i wstąp w nasze szeregi. Wspólnie możemy wrócić do przedwojennych tradycji naszego kraju, które wyznaczyła cały czas obowiązująca konstytucja kwietniowa z 1935 roku, i przywrócić Państwu Polskiemu oraz jego obywatelom dawny blask, świetność i pozycję w Europie. Prawo do wolności Prawo do korzystania z własnych narodowych zasobów Prawo do bycia gospodarzem w RP Chcesz dołączyć do Partii Druga Rzeczpospolita Polska? Chcesz wesprzeć prezydenta Potockiego? Pobierz deklarację członkostwa.