Dzisiejsza data: sobota 31 pażdziernika 2020


Serwery ShoutCASTTwoja przegądarka nie wspiera pływających ramek!

Co zamierzają zrobić nam nie ludzie - plany rządu Kanady i globalistów. Jest to materiał dla ludzi o mocnych nerwach. (27.10.2020)

DOWÓD SUWERENA

Nie tak dawno syn zadał mi pytanie: ojciec, co to jest DOWÓD SUWERENA, jakie on ma znaczenie i co on może zyskać mając taki dokument. Syn zawsze od najmłodszych lat zadawał mi różne i trudne pytania. A ja jako stary wapniak starałem się jemu zawsze rzetelnie odpowiedzieć. I tym razem również odpowiadam jemu ale już na forum publicznym.
    Co to jest DOWÓD SUWERENA, jest to dokument stwierdzający że jesteśmy istotą świadomą, wolnym człowiekiem, który może decydować o swoim życiu i jednocześnie ponosi odpowiedzialność za swoje czyny.
    Jakie ma znaczenie DOWÓD SUWERENA, dokument ten stwierdza że pochodzimy z rodu LECHITÓW, SŁOWIAN a nasze nazwisko i imie jest naszym dobrem osobistym. Numer pesel nie ma prawa tam się znajdować ponieważ jesteśmy człowiekiem nie rzeczą jak to było w niemieckich obozach koncentracyjnych gdzie ludzie byli numerem wytatuowanym na reku, rzeczą a nie człowiekiem. I taka ciekawostka, w okresie międzywojennym dokładnej daty nie pamietam ale wiadomo że Amerykański koncern IBM sprzedał Niemcom hitlerowskim system zarządzania ludnością, który zastosowano między innymi do administrowania więżniami w obozach koncentracyjnych, gdzie ludzi pozbawiono człowieczeństwa.
    Co można zyskać mając DOWÓD SUWERENA: dokument ten gwarantuje nam że jesteśmy obywatelami Suwerennej Niezależnej Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy ludżmi wolnymi i niezależnymi od III RP. Jedynie przestępstwa kryminalne i drogowe na obecny czas wyłączone są z pod juryzdykcji II RP. Również gwarantuje nam wybór metodę i sposób leczenia. Chroni nas przed morderczymi szczepieniami. Obecnie w dokumentach III RP nie pisze się rodzice a opiekunowie. Nasza rodzina a w szczegulnością dzieci nie są niczyja własnością, tylko rodzice decydują o życiu dzieci,którzy posiadają DOWÓD SUWERENA. A w szczególności w obecnym czasie DOWÓD SUWERENA ma kapitalne znaczenie chroniąc i broniąc nas Obywateli II RP przed talmudycznym prawem III RP. Uwaga, wszyscy zainteresowani mają prawo kopiować, udostępniać moją wypowiedż.

PARTIA II RP

Jesteśmy partią polityczną o nazwie Partia Druga Rzeczpospolita Polska (Partia II RP). Naszym przeznaczeniem jest przywrócić Polsce dawną świetność, a Polakom – prawo do gospodarzenia własnym krajem – do zarządzania jego bogactwem naturalnym oraz zasobami, które do tej pory wydzierali nam najeźdźcy. Od dziś wspólnymi siłami – Naród Polski, Partia II RP oraz prezydent Potocki – wybudujemy wspólną murowaną przyszłość. Partia Druga Rzeczpospolita Polska gwarantuje przestrzeganie praw zawartych w jedynej legalnej Konstytucji Polski z 1935 roku. Prezesem Partii II RP jest Prezydent II RP Jan Zbigniew hrabia Potocki.

Partia II RP szerzy prawa Konstytucji Polski z 1935 roku. Chcesz stać się członkiem ruchu społecznego Partia II RP? Pragniesz wesprzeć prezydenta Jana Zbigniewa Potockiego? Jeśli program polityczny ugrupowania Partia Druga Rzeczpospolita Polska hrabiego Potockiego jest zbieżny z Twoimi poglądami, pobierz deklarację członkostwa i wstąp w nasze szeregi. Wspólnie możemy wrócić do przedwojennych tradycji naszego kraju, które wyznaczyła cały czas obowiązująca konstytucja kwietniowa z 1935 roku, i przywrócić Państwu Polskiemu oraz jego obywatelom dawny blask, świetność i pozycję w Europie. Prawo do wolności Prawo do korzystania z własnych narodowych zasobów Prawo do bycia gospodarzem w RP Chcesz dołączyć do Partii Druga Rzeczpospolita Polska? Chcesz wesprzeć prezydenta Potockiego? Pobierz deklarację członkostwa.