AMBUD- OFERTA

  Andrzej Mateja, Piła
  amateja@autograf.pl
  tel-722 305 317

Zakres usług:

  1. prowadzenie inwestycji
  2. objęcie obowiązków kierownika budowy
  3. prowadzenie dokumentacji budowy (pozwolenia na budowę, dziennik budowy, pozwolenia na użytkowanie, zmiany w sposobie użytkowania budynków)
  4. odbiór domu, mieszkania i innych obiektów
  5. porady i pomoc
  6. nadzór budowlany
  7. inwestor zastępczy
  8. doradztwo techniczne, przeglądy okresowe budynków
  9. pomoc w wyborze podwykonawców poszczególnych etapów budowy
Posiadam ponad  trzydziestoletnie doświadczenie na budowie oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jestem członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.


Na budowie...

i to ja