AMBUD- CENNIK

  Andrzej Mateja, Piła
  amateja@autograf.pl
  tel-722 305 317

Zakres cen:
 

  1. Prowadzenie dziennika budowy domku jednorodzinnego- 1200 zł
  2. Prowadzenie książki obiektu budowlanego KOB- 200 zł
  3. Od protokołu, pełnomocnictwo do załatwiania spraw w urzędzie- 500 zł
  4. Odbiór domu mieszkania- 500 zł
  5. Gdy jest duża budowa i trzeba być cały czas- 7000 zł
  6. Wszystkie ceny są ustalane indywidualnie z klientem


Na budowie...

plac budowy